Leitner S.p.A.
Agudio
Via Tommaso Agudio, 8
10040 Leini (Torino)
Italy